Mikroelementy – Cynk

Symbolem chemicznym cynku w układzie okresowym pierwiastków jest Zn. Jego dobowe zapotrzebowanie nie powinno przekraczać 15 mg zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Cynk pełni ważną funkcję w replikacji i ekspresji genów (czyli...

Sprawdź!