Mikroelementy – Molibden

Molibden jest określany w układzie okresowym pierwiastków jako symbol Mo. Jego dzienne zapotrzebowanie zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn wynosi niewiele, gdyż zaledwie 75-250 mikrogramów (ug). Ten mikroelement jest koenzymem...

Sprawdź!