Uzależnienie od narkotyków to problem, z którym boryka się coraz więcej osób. Niestety, jak pokazują badania, wielu z nich z własnej woli nie szuka pomocy i nie chce podjąć leczenia. Dlatego tak ważne jest, aby edukować społeczeństwo na temat narkomanii i zachęcać do korzystania z terapii narkotykowej. Kiedy trzeba udać się do specjalisty i na czym polega leczenie?

Kiedy terapia narkotykowa jest niezbędna? 

Terapia ta jest niezbędna w przypadku osób uzależnionych od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, w tym np. od kokainy, marihuany, amfetaminy czy heroiny. Uzależnione osoby często tracą kontrolę nad swoim życiem i codzienną rutyną, a terapia narkotykowa może im pomóc w powrocie do normalności. Terapia narkotykowa to proces leczenia uzależnienia od narkotyków. Przebiega ona etapami i wymaga od pacjenta dużego zaangażowania.

Na początku pacjent zgłasza się do ośrodka leczenia uzależnień, gdzie zostaje poddany wstępnej ocenie jego stanu zdrowia psychicznego oraz fizycznego. W kolejnym etapie tworzony jest indywidualny plan terapii dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta. Podczas terapii wykorzystywane są różne metody i techniki, m.in. terapia behawioralna czy farmakoterapia.

W dalszej fazie terapii narkotykowej pacjent uczestniczy w grupowych lub indywidualnych sesjach terapeutycznych, podczas których uczy się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, w których wcześniej sięgał po narkotyki. Terapia ta ma na celu nauczenie pacjenta zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem czy depresją. Ważnym elementem terapii jest także praca nad budowaniem siły woli oraz motywacji do trwania na drodze do zdrowia.

Jak ośrodki leczenia uzależnień pomagają chorym? 

W Polsce działa wiele ośrodków leczenia uzależnień, w których specjalistyczna kadra zajmuje się pacjentami zmagającymi się z problemem narkomanii. O to, jakiego wsparcia udzielają chorym, zapytaliśmy specjalistę z ośrodka terapii uzależnień, który wyjaśnił:

– Ośrodki leczenia uzależnień takie jak nasz oferują kompleksowe podejście do leczenia uzależnienia od narkotyków, a ich personel składa się z wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego i uzależnień. W placówkach pacjenci mają dostęp do różnego rodzaju terapii, a także są pod opieką lekarza.