Mikroelementy – Miedź

Symbol chemiczny miedzi w układzie okresowym pierwiastków Mendelejewa to Cu. Zapotrzebowanie na ten mikroelement jest takie samo u kobiet i u mężczyzn. Wynosi ono około 2 mg. Miedź jest kofaktorem wielu enzymów – między...

Sprawdź!